The Author

Tinashe Chengeta is a recent graduate of Westminster Christian Institute, Uganda, an institution of the Presbyterian Church in Uganda. Tinashe was brought up in the Reformed Church in Zimbabwe. While studying in Uganda, he worked with New City Mission Church, a church plant at the Africa Reformation Theological Seminary.

Having settled back home in Zimbabwe, Tinashe worships at Ngundu Baptist Church. His desire is to enter church planting ministry and support the revitalization of the Southern Baptist Convention of Zimbabwe.

 

Pfungwa gumi ne mbiri dzekudzikinura nadzo nguva yedu tiri pamitsetse

 | 
Kana uchigara mu Zimbabwe, urikusangana ne mitsetse (mitsara) panzvimbo dzakasiyana siyana. Tine mitsetse pa matura emari  (mabanga) patinotora mari ne panzvimbo dzinonwirwa mafuta nengoro

12 Ideas to Redeem Your Time While Queuing

 | 
We are losing hours and hours while we are
LOAD MORE
Loading